Opticool 372 EX

Popis

Vodou ředitelný, emulgovatelý koncentrát chladící kapaliny s obsahem minerálních olejů

SHRNUTÍ

Rafinovaná rozpouštědla s aromáty, nutralizační produkty kyseliny borité, anionické a neionogenní tenzidy, jakož i polární mazací přísady, korozní inhibitory a aktivátory barevných kovů.

Upozornění

Kapalina nebezpečná pro vodní zdroje (WGK 2 – samohodnocení výrobce) – nevylévat do otevřených vodních zdrojů nebo do veřejné.
Skladovatelnost mezi 10 - 25 °C po dobu 9 měsíců. Chraňte před zmrznutím.

Bezpečnost

Před použitím přípravku se seznamte s bezpečnostním listem (BL) nebo s příslušným bezpečnostním listem příslušným pro vaši oblast.

Materiálový list

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:

Vlastimil JENČ   724 722 935   Vlastimil.Jenc@chesterton.com
Petr PODSEDNÍK   602 718 075   Petr.Podsednik@chesterton.com
Roman VRKOSLAV   602 290 277   Roman.Vrkoslav@chesterton.com
Můžete využít i kontaktní formulář kontaktní formulář