Speciální povrchové ochrany betonů a kovů

 Kovy        Beton

KOMPOZITNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY

SVĚT POVRCHOVÝCH OCHRAN

Průmysl čelí nepříznivým klimatickým a provozním podmínkám, které napadají díly a konstrukce, což může mít za následek ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti provozu a ušlý zisk.
 

Nátěrové materiály divize ARC společnosti Chesterton poskytují špičkovou ochranu proti erozi, korozi, abrazi a napadení chemickými látkami pro kovové i betonové povrchy.


Ve svém průmyslovém odvětví se můžete spolehnout na ochranné povlaky ARC společnosti Chesterton se 100% obsahem sušiny a nízkým obsahem těkavých látek.

ACR KOMPOZITNÍ SYSTÉMY PRO KOVY

ARC kompozitní systémy pro kovy opravují, obnovují a chrání všechny typy průmyslových zařízení a konstrukcí před abrazivními, korozivními a chemicky agresivními prostředími.

  • Poskytují dlouhodobou ochranu
  • Prodlužují životnost zařízení
  • Redukují čas odstávky
  • Snižují spotřebu náhradních dílů
  • Zjednodušují údržbu

ACR KOMPOZITNÍ SYSTÉMY PRO BETON

ARC kompozitní systémy pro beton opravují, obnovují a chrání všechny betonové konstrukce před abrazivními, korozívními a chemicky agresivními prostředími.

  • Poskytují dlouhodobou ochranu
  • Předcházejí nákladným stavebním opravám
  • Snižují rizika pro bezpečnost práce a životní prostředí
  • Zjednodušují údržbu
  • Redukují čas odstávky

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:

Vlastimil JENČ   724 722 935   Vlastimil.Jenc@chesterton.com
Roman VRKOSLAV   602 290 277   Roman.Vrkoslav@chesterton.com
Ota MACHÁČ   602 327 912   Ota.Machac@chesterton.com
Můžete využít i kontaktní formulář kontaktní formulář