Opticool C 2501 L

Popis

Vodou emulgovatelný koncentrát obráběcí kapaliny na bázi minerálních olejů.

OPTICOOL C 2501 L je přípravkem na bázi minerálních olejů s nízkým obsahem aromatických uhlovodíků, neutralizovaných produktů kyseliny borité, anionických a neionických emulgátorů, jakož I stabilizačních přísad a inhibitorů barevných kovů.

Poznámka

Klasifikováno jako WGK 2 v Německu (samohodnocení).

Skladovatelnost 12 měsíců při uskladnění mezi 10 °C až 25 °C. Pokud možno zabraňte zmrznutí.
Bezpečnost

Před použitím přípravku se seznamte s bezpečnostním listem (BL) nebo s příslušným bezpečnostním listem příslušným pro vaši oblast.

Materiálový list

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:

Vlastimil JENČ   724 722 935   Vlastimil.Jenc@chesterton.com
Petr PODSEDNÍK   602 718 075   Petr.Podsednik@chesterton.com
Roman VRKOSLAV   602 290 277   Roman.Vrkoslav@chesterton.com
Můžete využít i kontaktní formulář kontaktní formulář