Dynamická regulace zatížení přítrubových spojů

Přítrubové spoje

S pomocí na míru navržených řešení teěsnění kritikých přítrub můžete dosáhnout zvýšení spolehlivosti svých zařízezení, snížení úniků a snižení celkových nákladů. 

Systém dynamické regulace zatížení Chesterton® Live Loading

Systém dynamické regulace zatížení přírubových spojů společnosti Chesterton zvyšuje spolehlivost přírub tím, že zvyšuje elasticitu v přírubovém spoji. Díky tomu je trvale udržováno předem stano- vené výpočtové stlačení těsnění, bez ohledu na výkyvy tlaku, úbytek tloušťky těsnění nebo teplotní cykly. Přírubová těsnění Chesterton jsou zkonstruována speciálně pro použití na přírubových spojích a zachovávají si svou pružnost i při extrémním mechanickém a tepelném namáhání.

  • Spolehlivost během celého provozu, od odstávky k odstávce
  • Podstatně omezuje prostoje na kritických strojích
  • Snižují emise a vyhovuje předpisům o ochraně životního prostředí
  • Omezuje úniky a ztráty produktů
  • Snižuje problémy a bezpečností a se správou
  • Zlepšuje ekonomiku provozu zařízení a snižuje celkové náklady 

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:

Zdeněk BAJNÁREK   724 031 801   Zdenek.Bajnarek@chesterton.com
Jiří ŠTIBINGR   602 321 367   Jiri.Stibingr@chesterton.com
Petr VRÁTNÝ   602 290 268   Petr.Vratny@chesterton.com
Můžete využít i kontaktní formulář kontaktní formulář

5500 - Talířové pružiny pro šroubované příruby

Chesterton 5500 - Talířové pružiny pro šroubované příruby jsou vyrobeny ze specializovaných slitin nerezové oceli. Tento materiál byl zvolen proto, že vykazuje nejlepší vlastnosti proti koroznímu praskání. Šroubované, utěsněné spáry, které jsou vystaveny mechanickým nárazům, tlakovým rázům nebo tepelné roztažnosti a smršťování jsou náchylné k úniku. Talířové pružiny, protože jsou pružnými mechanickými prvky, kompenzující tyto faktory tím, že udržují šroub v rámci těchto podmínek.

Teplota 300°C (575°F)

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:

Zdeněk BAJNÁREK   724 031 801   Zdenek.Bajnarek@chesterton.com
Jiří ŠTIBINGR   602 321 367   Jiri.Stibingr@chesterton.com
Petr VRÁTNÝ   602 290 268   Petr.Vratny@chesterton.com
Můžete využít i kontaktní formulář kontaktní formulář

5505H - Talířové pružiny s vysokou pevností

Chesterton 5505H - Talířové pružiny s vysokou pevností jsou speciálně konstruované, vysoce pevné pružiny. Dodávají rezervu elastické energie každému šroubu, což jim umožňuje udržovat konstantní zatížení na přírubu a těsnění během normálního provozu nebo během tepelných cyklů. Správně vybrané a nainstalované pružiny, poskytují výrazné zlepšení těsnosti výkonu a životnosti.

Teplota 595°C (1100°F)

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:

Zdeněk BAJNÁREK   724 031 801   Zdenek.Bajnarek@chesterton.com
Jiří ŠTIBINGR   602 321 367   Jiri.Stibingr@chesterton.com
Petr VRÁTNÝ   602 290 268   Petr.Vratny@chesterton.com
Můžete využít i kontaktní formulář kontaktní formulář

5505L - Vysoko výkonové příruby Live Loading

Nová technologie pro kritické těsnění přírub

Chesterton 5505L - Vysoko výkonové příruby Live Loading nabízí lepší výkon v přírubových disků pro běžnější materiály přírubových kotoučů. Také kompenzují různé podmínky, které škodí spolehlivému spárování tím, že udržuje konzistentní zatížení těsnění zařízení. Tím se zvyšuje doba provozuschopnosti stroje a snižuje množství problémů spojených s vybavením kvůli úniku na systému.

Je vyrobené z letecké korozivzdorné oceli použité pro tryskové motory a aplikace v parních turbínách, kde je vysoká teplota a vibrace. 5505L nabízí vyšší výkon oproti konvenčním materiálům používaným pro příruby.

Ideální pro následující zařízení: Výměníky tepla, ANSI/DIN příruby trubky, výparníky, kondenzátory/chladiče, krystalizátory, ventily tlakových nádob.

Teplota Max 350°C (662°F), Min -100°C (-148°F)

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:

Zdeněk BAJNÁREK   724 031 801   Zdenek.Bajnarek@chesterton.com
Jiří ŠTIBINGR   602 321 367   Jiri.Stibingr@chesterton.com
Petr VRÁTNÝ   602 290 268   Petr.Vratny@chesterton.com
Můžete využít i kontaktní formulář kontaktní formulář